20090403

Vuvvuvvù

Che poi sarebbe www, da leggersi doppiavù doppiavù doppiavù.
No, siamo Italiani. E' meglio vuvvuvvù!

Nessun commento: